Tussen ziek en beter
Verhalen uit het
Emma Kinderziekenhuis
1865 - 2015

cholera
difterie
vroeggeboorte
ondervoeding
tuberculose
hartafwijking
kanker
sikkelcelziekte